Gecertificeerd TRE provider

Zonder stress kun je het leven beter aan
werkwijze     TRE     ervaringen     over...    agenda     blogs     volg praktijk juichende celen op facebook

De 5 biologische wetten   De relatie
tussen
stress en ziekte


Stress reductie helpt je immuunsysteem

Lees meer ...TRE


Als je stress ervaart dan reageert je lichaam daar onmiddellijk op. Hersendelen worden geactiveerd of juist gedeactiveerd. Je hartslag versneld, je ademhalingspatroon en bloedsuikerspiegel verandert, er worden stress hormonen geproduceerd. Alles om je in staat te stellen om de stress zo goed mogelijk de baas te kunnen.

In veel gevallen zal, als de situatie weer veilig is, je lichaam direct deze stressrespons stoppen en kunnen je lichaam en geest terug keren naar de ontspannen staat die van nature bij je hoort. In sommige gevallen wordt de stress echter zodanig ervaren dat er een zinvol biologisch speciaalprogramma moet worden opgestart om je lichaam en geest de kans te geven de stressvolle situatie te kunnen hanteren.

De symptomen die dan optreden worden door ons gezien als disfunctie. Het lichaam faalt want je hebt een ziekte of een kwaal.

Je lichaam maakt echter geen fouten en doet alles met een reden. Namelijk: je helpen om allerlei situaties en gevoelens te overleven. Als we weten waarom de speciaal programma’s in werking treden en volgens welke wetmatigheden ze verlopen kun je met veel meer vertrouwen naar je lichaam kijken en het helpen om de speciaal programma’s, waarin de noodscenario’s zich af spelen, af te ronden.

De Duitse internist Dr. Hamer (1935-2017) heeft ontdekt, onderzocht en beschreven hoe deze wetten werken. Hij noemde zijn ontdekking: The New German Medicin (GNM), ofwel de 5 biologische wetten.
.


Eerste wetmatigheid: Als er een plotselinge en ge´soleerd beleefde conflictschok (stress) is, dan treden er simultane veranderingen op in de psyche, de hersenen en het corresponderende orgaan. De perceptie waarin de persoon de schok beleefd, bepaalt de locatie van de verandering in het brein en daarmee het orgaan waar de verandering plaatsvind.

Tweede wetmatigheid: Het speciaal programma dat wordt opgestart is tweefasig: de conflict actieve fase en de herstelfase.

Derde wetmatigheid: Deze verklaart de samenhang tussen psyche, de hersenen en het orgaan wat verandert binnen de context van de embryonale en evolutionaire ontwikkeling van het menselijk organisme. Het toont aan dat de speciaal programma’s van celvermindering en celvermeerdering verlopen volgens een zinvol biologisch systeem.

Vierde wetmatigheid: Deze verklaart de bijzondere en belangrijke rol van microben in de speciaal programma’s.

Vijfde wetmatigheid: Elk Zinvol Biologisch Programma (SBS) dient om een levend organisme (dus ook wij mensen) te helpen biologische conflicten op te lossen.
.

De 5
biologische wetten
Een SBS wordt pas opgestart als er wordt voldaan aan deze 5 wetmatigheden
Kijk je dieper in het proces van de 5 biologische wetten, dan zie je de volgende 6 stappen
Het
Hamers Compas

Het Hamers Compas

De zes fasen van het compas

 • De emotionele inslag

 • De stressfase
 • De oplossing
 • De herstel- en bewustwordingsfase
 • De crisis
 • De afwerkings- en opruimingsfase

In onderstaande video een beknopte toelichting op de 5 biologische wetten.

Houdt altijd in gedachten: De kennis van de 5 biologische wetten geneest niet. Het is geen therapie of behandelmodel. De aanpak in mijn sessies berust echter wel op de kennis van deze 5 biologische wetten.
Wat je
kunt doen om een SBS
 vlot te doorlopen

Stress reductie helpt je herstelprocessen


Lees meer ...TRE

De afwikkeling van een Zinvol Speciaal Programma (SBS) wordt verstoord door onder andere:

 1. Stress
 2. Belemmerende overtuigingen
 3. Het missen/ontbreken van begrip van de boodschap
 4. Het ontbreken van de juiste voedingsstoffen in het lichaam

De stress kan ontstaan door bijvoorbeeld:

 • De schok van de diagnose
 • Angsten voor de ziekte, ongemak, verlies, en pijn
 • Gevoelens van boosheid (dat het jou overkomt, dat het lang duurt)

De belemmerende overtuigingen kunnen heel divers zijn. Onder andere:

 • Het geloven dat genezing onmogelijk, dan wel moeilijk is
 • Nieuwe overtuigingen die zijn aangenomen op het moment van het ontstaan van SBS. Deze zijn vaak belemmerend en kunnen ervoor zorgen dat het SBS programma in een lus draait.

In sessies PSYCH-K kunnen we stress snel en effectief verminderen en overtuigingen veranderen om het verloop van een SBS te ondersteunen, dan wel te versnellen.

Met de methode TRE kun je zelf thuis op een regelmatige basis je nieuwe ontstane stress weer ontladen, zodat je je lichaam en geest zo ontsannen mogelijk houd.


stress reductie is een must als e ziek bent

De biologische wetten vormen een totaal andere medische basiskennis dan waar tot nu toe mee wordt gewerkt. Dit geldt voor de reguliere geneeskunde, maar ook voor de alternatieve geneeskunst. Bij beide stromingen wordt aangenomen dat ziekte een disfunctioneren van het lichaam of de geest betekent.

Dr. Hamer’s ontdekkingen laten echter zien dat niets in de natuur ziek is en dat elk symptoom een biologische betekenis heeft. Zoals hij beschreef in de 5 Biologische Wetten zijn ziektes geen kwaadaardige processen, maar eeuwenoude Biologische Speciaal Programma’s van de natuur die een individu ondersteunen gedurende een onverwacht en geisoleerd beleefde stress moment.

De wetten zijn tegelijkertijd in perfecte harmonie met de spirituele wetten. De Spanjaarden spreken daarom ook wel over over de GNM als “La Medicina Sagrada”, de Heilige Geneeskunst.
.

Het lichaam
maakt geen fouten


De verschillen tussen
medische basiskennis en de biologische natuurwetten
 • Strijd
 • Disfunctie
  • Nutteloos
  • Kwaadaardig
  • Dodelijk
 • Aangevallen door microben
 • Ontstaat toevallig
 • Onvoorspelbaa
 • vergave
 • Optimale functie
  • Zinvol
  • Noodzakelijk
  • Overleving
 • Samenwerking/Symbiose met microben
 • Doelbewust programma
 • Voorspelbaar


Het symptoom
verraad
de stressreactie


Dr Hamer heeft heel exact het verloop van de processen en herstelfasen voor (haast) elke ziekte en kwaal beschreven. Zijn ontdekking geeft inzicht in de biologische processen die het lichaam doorloopt om emotionele stress te boven te komen. 

Een aantal emotionele stressreacties die Dr Hamer heeft beschreven:

 • Eigenwaarde verlies
 • Territorium angst
 • Identiteitsconflict
 • Schrikangst
 • Seksueel conflict

In de sessies kunnen we aan de hand van je symptomen vaststellen welke emotionele stressreactie er heeft plaatsgevonden, maar ook in welke fase je je bevind in het Hamers Compas. WE gaan samen op zoek om meer helderheid et scheppen in het biologische proces e n wat je nodig hebt om het herstel proces in te zetten of te versnellen.


Door middel van PSYCH-K balansen wordt je onderbewuste geest zo goed mogelijk voorbereid op het energiewerk dat voor de afwikkeling van een SBS nodig is.
.


Het
Hamers Compas

Het Hamers Compas

De zes fasen van het compas

 • De emotionele inslag

 • De stressfase
 • De oplossing
 • De herstel- en bewustwordingsfase
 • De crisis
 • De afwerkings- en opruimingsfase

Het komt voor dat een biologisch proces niet volledig wordt doorlopen in het Hamerse Compas. Dit heet dan een hangende genezing. De meeste mensen kennen dit fenomeen onder de naam chronische ziekte. In de praktijk blijkt echter dat als de juiste emotionele stap kan worden gemaakt (stress verwijderen en/of overtuigingen veranderen) het proces uiteindelijk toch zal kunnen worden afgerond.

.


Chronische ziekte
Lees meer over
stressreductie

0345-530349
Lees meer over
Tarieven

Heb je al kennis van de biologische wetten?

En wil je ondersteuning bij het doorlopen van jouw proces? Dan kun je telefonisch contact opnemen. In samenspraak vinden we een passende oplossing.

Nog geen kennis van de biologische wetten?

Maar heb je wel interesse in deze denkwijze. Ook dan kun je contact opnemen. In een eerste sessie bespreken we je vragen en kunnen we direct werken aan de eerste transformaties.
.


Contact     Tarieven     Disclaimer