Home

Disclaimer


Indien er sprake is van gezondheidsklachten dient iemand zich altijd te melden tot een arts.
Het volgen van sessies bij Praktijk Juichende cellen ontslaat daarom niemand van de verplichting zich onder dokersbehandeling te stellen.
De verantwoording daarvoor ligt bij elke clint zelf.
Praktijk Juichende cellen neemt hiervoor op geen enkele manier verantwoording op zich.


Iedereen die zich wendt tot Praktijk Juichende cellen mag zich realiseren dat:
  • Praktijk Juichende cellen en PSYCH-K geen diagnoses stelt.
  • PSYCH-K geen genezings methode is.
  • Praktijk Juichende cellen en PSYCH-K werken met de onderliggende belemmeringen, die aan een ziekte voorafgaan of in stand houden.
  • PSYCH-K  als dusdanig een aanvulling op andere behandelingen is.
  • Praktijk Juichende cellen geen genezing garandeert. Van welke kwaal dan ook.
  • Er zijn alleen ervaringsverhalen die getuigen dat symptomen van ziektes verdwijnen. Wetenschappelijk bewijs ontbreekt echter nog op dit moment.
Bij het maken van deze website is gestreefd naar het geven van correcte informatie.
Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Wil je meer weten?
Lees dan ook:


Contact     Tarieven     Over mijzelf    Agenda