Als je wilt dat het anders wordt

Home
Hypnose
Magnetisme
Stress Release
TRE
  Voeding
Over...
Ervaringen
Contact
Tarieven

Disclaimer


Het volgen van sessies TRE, HYPNOSE, Stress Relase of Brein release gebeurt op basis van vrijwilligheid. ieder kan en mag een sessie afbreken op elk moment als dat gewenst geacht wordt om welke reden dan ook.

Indien er sprake is van gezondheidsklachten dient iemand zich altijd te melden tot een arts.
Het volgen van sessies bij Praktijk Juichende cellen ontslaat daarom niemand van de verplichting zich onder dokersbehandeling te stellen.
De verantwoording daarvoor ligt bij elke cliŽnt zelf.
Praktijk Juichende cellen neemt hiervoor op geen enkele manier verantwoording op zich.


Iedereen die zich wendt tot Praktijk Juichende cellen mag zich realiseren dat:
  • Praktijk Juichende cellen geen diagnoses stelt.
  • TRE, HYPNOSE, Stress Rlease of PSYCH-Kģ geen genezings methode is.
  • Praktijk Juichende cellen werkt met methodes die inspelen op onderliggende belemmeringen, die aan een ziekte voorafgaan of deze in stand houden.
  • De Stress Release oefeningen als dusdanig een aanvulling op andere behandelingen zijn.
  • Praktijk Juichende cellen geen genezing garandeert. Van welke kwaal of ziekte dan ook.
  • Er zijn alleen ervaringsverhalen die getuigen dat symptomen van ziektes verdwijnen, gedragingen en/of gevoelens veranderen. Wetenschappelijk bewijs ontbreekt echter nog op dit moment.
Bij het maken van deze website is gestreefd naar het geven van correcte informatie.
Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Home
Hypnose
Magnetisme
Stress Release
TRE
  Voeding
Over...
Ervaringen
Contact
Tarieven